Bunnledning før og etter spyling

Vedlikeholdsspyling – rimelig forsikring mot tette avløp

Tett avløp er svært ubehagelig, og kan forårsake store skader. Vedlikeholdsspyling er en rimelig forsikring mot problemer du absolutt ikke ønsker å oppleve. Jørn Aho i Norva24 Spyleteknikk forklarer forskjellen på akutt- og vedlikeholdsspyling.

Dette er en annonseartikkel (kalles også annonsørinnhold, native ad, eller content) vi har laget for Norva24 våren 2023. Artikkelen har blitt brukt i en temautgave i lokalavis. 

Norva24 Spyleteknikk i Sandefjord er eksperter på ulike typer spesialisert spyling. Mye av bedriftens virksomhet handler om innvendig rengjøring og inspeksjon av rør i alle dimensjoner og materialer. Dette kan være tette avløp, rotkutting, fjerning av fett samt spyling og vedlikehold av offentlige og private avløpsrør.

Aho og kollegaene ser jevnlig eksempler på at bolig- og bygningseiere er flinke med utvendig vedlikehold. Men mange glemmer det viktige vedlikeholdet av det ikke ser, men likevel bruker hver dag: Infrastrukturen for vann og avløp under bakken og betongen i kjelleren.

Vedlikehold av avløp

Spesielt på avløpssiden er det viktig vedlikehold som må ivaretas for å sikre at avløpet fungerer som det skal. Over tid bygger det seg opp store mengder belegg i rørene og når det nærmer seg helt tett, dukker det gjerne opp lukt og klukking. Rørene tæres og transportevnen synker i takt med at rørene gror igjen.

– Mange vil vurdere utskifting av rørene sine. Vår erfaring er at man med jevnlig vedlikeholdsspyling kan forlenge levetiden betraktelig, sier Aho.

Når et avløp går tett rykker ut Norva24 Spyleteknikk med spylebiler mannskap. På kort varsel gjør de en akuttspyling, for å åpne det som har gått tett.

– Toalettet, sluket og avløpet virker igjen etter kort tid, men uten at vi vet akkurat hvorfor det gikk tett og uten at vi kjenner tilstanden på det aktuelle avløpsanlegget. Da vil ofte en rørinspeksjon være klargjørende, sier han.

Jevnlig vedlikeholdsspyling reduserer risikoen for dette. Vedlikeholdsspyling er en grundig rengjøring av hele avløpsanlegget i bygget. Belegg og avleiringer opparbeidet over tid blir fjernet, og anlegget beholder sin opprinnelige kapasitet.

Jørn Aho, Norva 24 Spyleteknikk
Jørn Aho, Norva24 Spyleteknikk. (Foto: Fogra reklamefoto)

Usynlig belegg og avleiringer i avløpet

Avløpsanlegget i en bolig eller et borettslag må ta unna mye forskjellig. Fett og avleiringer fester seg innvendig i rørene, fra toaletter, servanter og sluk, via bunnledningen og helt ut til der byggets avløpsledning går inn på kommunens avløpsnett.

Dette belegget ser ikke de som eier eller bruker bygget. Ofte legger man ikke merke til at kapasiteten reduseres gradvis over tid. Helt til det én dag går akutt tett. Typisk vil det skje en dag mange bruker bygget samtidig, ofte i helg eller høytid. Du kan jo selv tenke deg hvordan det vil være om avløpet går tett 1. juledag, med hele familien hjemme samtidig.

– Utrykninger til boliger med akutt tett avløp er en del av vår vanlige drift. Dessverre ser vi ofte at det skjer på ugunstige tidspunkter som i helg eller høytider. Da oppleves tett avløp ekstra ubehagelig, og slike akuttspylinger er ofte kostbare. Vedlikeholdsspyling reduserer faren for akutt tett avløp til et minimum, sier Jørn Aho.

Vedlikeholdsspyling er en grundig rengjøring av avløpsrørene innvendig. Her brukes ingen kjemikalier, men operatørene gjør grundig rent med varmt vann, roterende dyse og høytrykk. Dette er en kraftig rengjøring som likevel er skånsom mot rørene.

En vedlikeholdsspyling følger som regel en fast rekkefølge:
1. Spyling fra sluk på bad
2. Spyling fra avløp på kjøkken
3. Spyling av stammer, fra nederst til øverst
4. Spyling av bunnledning ut til kommunal ledning

Spyling av sandfang
Spyling av sandfang. (Foto: Jørn Søderholm)

Vaske nedenfra og opp

– Mange lurer på hvorfor vi starter nede og spyler oppover ved rengjøring av stammene i et større bygg. Årsaken er enkel: Da unngår vi risiko for at vi selv skaper blokkeringer, sier Aho.

Når man vasker rørene fra topp til bunn i et større bygg er det mye slam og fett som vil hope seg opp. Spesielt i bunnledningene. Ved å spyle stammene nedenfra og opp – etasje for etasje i et større bygg – har operatørene hele tiden kontroll på det som skjer i avløpsledningene i bygget. Da kan de gjennomføre rengjøringen uten fare for blokkeringer og tilbakeslag.

Praktisk tips: Visste du at den samme nedenfra-og-opp-teknikken gjelder når du selv vasker bilen, huset, båten og andre større ting?

Når du vasker ovenfra og ned løsner skitten, som har en tendens til å sette seg fast i skitne områder nedenfor, som i neste omgang blir vanskeligere å få rene.

Hvis du vasker nedenfra og opp vil skitten som løsner renne med vannet og lett passere flatene nedenfor som allerede er rene og glatte.

Jevnlig vedlikeholdsspyling vil i de fleste tilfeller være rimeligere enn utrykning med akuttspyling. Det gir også et rent og fint anlegg der det er lettere å ta en statuskontroll for å sjekke om anlegget er i god stand, eller om det trengs reparasjoner eller tyngre vedlikeholdstiltak.

Innvendig sjekk av avløpet med rørinspeksjon

Et avløpsanlegg består av mange rør og deler i ulike dimensjoner og materialer. For at anlegget skal fungere godt må eksempelvis alle rør ligge i riktig fall, alle skjøter mellom rør må være i riktig posisjon og alle pakninger må være hele og i orden.

Dette vil man aldri kunne se med det blotte øye på anlegget under huset og bakken, men for operatørene i Norva24 Spyleteknikk er rørinspeksjon med kamera og videopptak rene rutineoppdrag. Rørinspektørene går grundig gjennom anlegget og dokumenterer tilstanden med videoopptak.

I noen tilfeller avdekker en slik kontroll skader og lekkasjer i avløpet. Disse er det naturligvis viktig å få reparert, og Norva24 Spyleteknikks fagfolk vil foreslå aktuelle tiltak for reparasjoner.

Rørfornying uten graving

Heldigvis kan slike reparasjoner i mange tilfeller gjøres uten å grave opp hagen eller pigge opp betongen i kjelleren. Dette kalles rehabilitering uten graving. Metoden består i at en strømpe trekkes gjennom det skadede røret, blåses opp og herdes ut til et hardt skall. Dermed har det gamle, lekke røret fått et nytt rør inni seg.

Tett og fint, og med en kapasitet som for alle praktiske formål er den samme som opprinnelig.

Vedlikeholdsspyling anbefales utført hvert femte år på et anlegg i normal drift, eller hyppigere på anlegg med spesielle belastninger eller behov. Jørn Aho oppfordrer boligeiere og borettslag til ta denne type vedlikehold på alvor.

– Det er helt naturlig for de fleste å få utført service på bilen hvert år. Avløpet er et ukjent fenomen. Vi er like viktig for avløpet som verkstedet er for bilen, men de fleste tenker ikke på oss før det er krise. Vi hjelper alltid. Også før krisen rammer, sier Jørn Aho.

Norva24 startet med vedlikeholdsspyling i Norge i 2008, som den første aktøren med dette som et tilrettelagt tilbud. Siden har selskapets avdelinger opparbeidet mye erfaring, med gode referanser. Det viser seg med oppdragene som er utført at det har svært god effekt.

Similar Posts