Tre veier til et godt rykte – fortell om kunnskapen i bedriften …

Du selger varer og/eller tjenester. Kunnskapsrike medarbeidere er bedriftens viktigste “vare”. Det gjelder bare å få det ut. Kommunikasjon er konkurransekraft. Historien om kunnskapsbedriften kan fortelles på mange vis. Her er tre av dem. 

Konkurrere på pris, kvalitet og kunnskap

Noen konkurrerer på pris. Det er risikabelt. Den konkurransen vinner du bare helt til noen greier å være billigere enn deg. 

Noen konkurrerer på de beste og mest kjente varene. Det er mindre risikabelt. Men vinneren her kan hentes inn av både utvikling, netthandel og andres markedsføring i det lange løp. 

De beste konkurrerer på kunnskap og kompetanse. Det er ikke risikabelt, men heller ikke lett å få til. Vinneren her får de kundene som ønsker hjelp til å løse en kompleks utfordring, ikke bare kjøpe en vare eller konkret tjeneste. 

Kunden vet hvilken utfordring han eller hun sliter med. Kan hende har de også en noenlunde oppfatning om hva de trenger og hvordan det kan løses. Men de vet at de trenger hjelp fra folk med kunnskap. Da går de til den de tror har den beste kompetansen på området. 

Hjelp meg til å finne ut hva jeg trenger, så kjøper jeg det av deg. 

Rykte, kunnskap og kommunikasjon

Et renomme som en kompetent aktør med kunnskapsrike fagfolk bygges opp over tid. Ofte gjennom samarbeid, prosjekter og samhandlinger mellom leverandør og kunde over mange år, og med ryktebørsen som en viktig markedskanal.

Men husk at historien om kunnskapsbedriften består av to faktorer: Kunnskap og kommunikasjon. 

Kundeavis, DM, brosjyre, webside eller sosiale medier. Alle er kanaler med gode flater som formidler historien om kunnskapen du og dine medarbeidere besitter på hvert sitt vis. 

Her er tre forskjellige måter en artikkel/reportasje i tekst, foto og video kan få fram hvor god dere er på kunnskap. 

1 Vis eksempler

Show, don´t tell er en viktig ledestjerne for alle som skriver. Å vise fram konkrete leveranser, prosjekter og løsninger er også ditt nærmeste fortellergrep.

Vis fram konkrete eksempler på hva dere kan. Om det er spektakulært eller hverdagslig spiller ingen rolle. 

Det demonstrerer uansett det viktigste: At bedriften har medarbeidere som vet hvor skapet skal stå – og som både leverer, monterer og plasserer det der det skal stå. 

Kan gjøres i en reportasjeform på nett og/eller trykk. Er spesielt godt egnet til en jevn strøm av historier med bilder og små tekster på Facebook, Instagram eller Linkedin. 

2 Vis kompetansen

Mennesker liker å lese om andre mennesker. Det vet både store, seriøse medier og sladrepressen. Men det er nyttig også for deg. Du vet hva folk i din bedrift kan. Vis det fram, og folk vil ønske å se, høre eller lese det. 

Produktsjef, verksmester, montører, serviceteknikere, designer, emballasjespesialist, selger osv osv. Du har mennesker i din bedrift som kan noe ingen andre kan. 

Fortell om det, og du har en markedsføring som viser at din bedrift kan noe ingen andre kan. 

Godt egnet til intervjuer og korte reportasjer på nett og trykk. Bruk kunnskapen til å være en aktiv aktør i diskusjoner, også i sosiale media. En seriøs og synlig aktør i digitale diskusjoner gir et godt inntrykk også av bedriften. 

3 Del – og du får mer

Del av din kunnskap, og du får mer. Delt kunnskap er dobbel kunnskap. Du har sikkert hørt det før, at kunnskapsdeling er en god ting. I en tid der det offentlige rom hagler av fake news, trolling, mobbing og overfladiske nyheter er det mer gyldig enn noen gang. 

Bruk det til din fordel. Ta tak i et tema eller en problemstilling fra din bransje. Noe kunder og andre sliter med å få til. Utfordringer som din bedrift er spesialist på å løse. Fortell om det. Tegn, fortell og demonstrér hvordan problemet løses, i dype faglige redegjørelser. 

Den kunnskapen du deler med andre får du mer igjen for. I beste fall i form av nye kunder som oppdager at du kan. Kan hende det bare løper ut i en faglig diskusjon. Eller i “verste” fall at noen andre lærte noe du kan uten å kjøpe noe av deg. Uansett er det suverent godt egnet til å bygge inntrykk av en kunnskapsrik aktør. 

Godt egnet til fagartikler på nett. Gjerne publisert på bedriftens egen webside, delt gjennom sosiale media. Eventuelt i form av kronikker og fagartikler publisert gjennom andre media. Bruk kunnskapen aktivt i diskusjoner, innlegg på konferanser og messer og i sosiale media. 

Similar Posts