Priser og produkter:

Pressemelding

Valget

Du sender en pressemelding til lokalavisen eller fagbladet i bransjen. Hva tror du skjer med den?

Jørn Søderholm
Jørn Søderholm.
Daglig leder, Praktisk Talt AS.
Tlf 41655220.

Den gode, gamle pressemeldingen lever i beste velgående. Journalister i redaksjoner liker pressemeldinger, så lenge de er til hjelp i deres arbeid.

Redigerte – dvs “vanlige” – media står fremdeles sterkest i troverdighet og gjennomslagskraft hos sitt publikum. Særlig i vår tid, med sosiale media, nettsider og alskens digitale herligheter. Lokalavisen er fremdeles kongen på haugen i formidling av alt som skjer i lokalmiljøet. Fagblader og deres nettutgaver er fjellstøtt viktigst for alle som vil holde seg oppdatert i spesielle bransjer. 

En god, velformulert pressemelding blir fort en artikkel på trykk eller nett. Det gir mye god synliggjøring av avsenderen. Den kan enda fortere forsvinne med et trykk på delete-tasten, og aldri komme i nærheten av publisering. 

Kontakt med lokalavis og/eller fagpresse er selvskreven når det foregår noe folk bør få vite om. Mange er drevne i mediekontakt, kjenner folk i redaksjonene eller vet hvordan man skal formulere seg for å vekke interesse. Andre er mer usikre på det. 

Forskjellen på en pressemelding som blir publisert og en som blir slettet? Veldig mye – og veldig subjektivt.

Jeg har gjennom mange år stått i journalistens, desksjefens og redaktørens rolle. Jeg har sortert tusenvis av pressemeldinger og innspill fra mange hold. Noen har blitt valgt ut til bruk på trykk. Alle de andre ble slettet.

Vil du vite hvorfor?

Relevant innhold, med en god sak og/eller en aktuell nyhet.

Oi, det er så mye! Jo flere lesere saken angår, jo bedre sak. En nyhet eller referanse til noe aktuelt er bra. Gladsaker er alltid bra. Det er mange kriterier for en god sak.

Du kan gå på kurs eller lære det på annet vis. Det er ikke så vanskelig. Eller vi kan gjøre det for deg. Ta kontakt her, så snakkes vi om det.

Ikke nyhet, og ikke ellers relevant for leserne. Vanskelig å forstå saken. Kan også være mange andre årsaker.

Nei, det er svært tvilsomt. Dersom innholdet er godt og relevant vil en hvilken som helst journalist overse rettskrivningen.

Ja, det kan hende. Bilder er viktige. Men en god sak vil sannsynligvis bli brukt, selv om redaksjonen selv må skaffe bilder. Riktige bilder gir betydelig større muligheter for å “komme på”.