Priser og produkter:

Innhold og oversetting

Foto: Jørn Søderholm
Innhold levert på fast basis

Tekst og foto av god kvalitet

Blogg, content eller storytelling. Fellestrekket er det samme: Du vil vise hva virksomheten kan, og hvilken kvalitet dere står for. Vi kan fortelle dine historier med tekst og foto i topp kvalitet. Og video, om du vil.

Vi anbefaler at innholdet planlegges og utføres med basis i en søkeordsanalyse.

Foto: Jørn Søderholm
Treffsikker oversetting

Presisjon og troverdighet

Artikler, pressemeldinger, brosjyrer og andre tekster er ofte oversatt til norsk.

Oversetting er mer enn bare ord for ord. Du vil gjerne ha tekst som flyter godt, i en troverdig norsk språkdrakt og der terminologi og grammatikk sitter godt. Ellers blir det halvveis eller direkte dårlig. Tar du sjansen på det?

Oversetting fra engelsk, tysk og skandinaviske språk til godt norsk. Skal vi oversette for deg? Be om tilbud