Praktisk Talt AS

Vi er et lite, familedrevet selskap. Vi lærer om og (t)øver i diverse praktisk arbeid og formidling av dette.