Praktiske ting

Vi er et lite, familedrevet selskap som kan formidle praktisk og teknisk innhold til praktisk interesserte mottakere.  

Om oss

Praktisk Talt AS eies og drives av en praktisk interessert familie. Under barnas oppvekst hadde vi felles læring og opplevelser gjennom idretten jolleseiling. Nå er barna voksne, og selskapet er en arena for felles læring og prosjekter framover.

Selskapet er en virksomhet der vi alle bidrar ved siden av jobb og utdanning.

Praktisk Talt AS eier Verktøy 24 – en nettside om verktøy.

Kontakt oss

Praktisk Talt AS
Gråtrostveien 5
1555 Son

Kontakt på epost eller telefon 915 44 213